เปลี่ยน-คืนสินค้า

[vc_row type=”vc_default”][vc_column][vc_empty_space height=”30px”][dt_call_to_action background=”plain” line=”true” animation=”bounce”]

นโยบายและเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า REMEX โดยบริษัท M.IT ACCESSORIES

[/dt_call_to_action][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่าพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยที่สภาพสินค้าใหม่ไม่มีร่องรอย รวมถึง อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้าตามผู้ผลิตได้ ระบุไว้ในบัตรรับประกัน ฯลฯ ซึ่งทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ โดยที่ลูกค้าต้องนำสินค้าพร้อมอุปกรณ์เสริม ครบตามที่ซื้อออกไป เช่น กล่อง สายไฟ และ adaptor รวมถึงของแถมต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทออกให้มาด้วยทุกครั้ง โดยสินค้าที่สามารถเคลมภายใน 7 วัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันดังนี้ [/vc_column_text][dt_vc_list style=”2″]

  • กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง
  • สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าวหรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ มีรอยสนิม มีรอยขีดข่วน เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • สินค้าต้องมี Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด ฉีกขาด ลบ หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
  • ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่หน้าร้าน M.IT REMAX ทุกสาขา ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม หากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[/dt_vc_list][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row]